Ga naar de inhoud Ga naar het hoofdmenu Ga naar zoekopdracht

Laatst bijgewerkt op 10/06/21

 

Entegra staat voor de organisatie van de Entregra Europe en kan verwijzen naar één of meer rechtspersonen van de Entregra Europe. De verantwoordelijke voor de verwerking is de rechtspersoon Entegra, die persoonsgegevens van een bezoeker verzamelt en verwerkt op www.entegraps.nl (hierna ‘site’ genoemd).

 

Het cookiebeleid (hierna het ‘beleid’ genoemd) heeft tot doel de maatregelen te omschrijven die wij hebben opgesteld met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van alle bezoekers en gebruikers van onze site.

 

Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens op onze site, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: jennifer.grant3@entegraps.eu of raadpleeg ons privacy beleid.

 

Wij gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om de prestaties van de site te verbeteren en u een betere ervaring van de website te bieden. Tevens gebruiken wij op sommige delen van onze site cookies om u beter te leren kennen; daarmee kunnen wij u beter afgestemde informatie bieden over onze diensten.

 

1.WAT IS EEN COOKIE?

 

Cookies zijn kleine bestanden die naar uw toestel worden gedownload wanneer u onze site bezoekt, met als doel uw toestel te herkennen of informatie over uw voorkeuren of uitgevoerde handelingen op te slaan. Ze worden gebruikt om u te helpen efficiënt door websites te surfen en welbepaalde functies uit te voeren.

In het beleid heeft het begrip ‘cookie’ de betekenis van cookies en andere soortgelijke technologieën (bijvoorbeeld ‘web beacons’).

 

 

 

 

2.WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

 

Wij kunnen de volgende soorten cookies gebruiken:

Cookies en andere soortgelijke technologieën die op onze site worden gebruikt, kunnen als volgt worden ingedeeld:

 

ESSENTIËLE cookies

Essentiële cookies omvatten zowel de strikt noodzakelijke cookies, die wij gebruiken voor de goede werking van onze site, als functionele cookies, die de kwaliteit en het design van onze site verbeteren.

In het algemeen worden strikt noodzakelijke cookies slechts gecreëerd als reactie op een door u uitgevoerde handeling en beantwoorden zij aan een vraag om diensten, zoals uw privacy voorkeuren instellen, een nieuwe sessie opstarten of formulieren invullen (bijv.: om uzelf voor een evenement in te schrijven of uw mening met ons te delen).

Functionele cookies helpen ons om de door u geselecteerde parameters te onthouden of bieden u andere functies aan tijdens het surfen en gebruik van onze site. Daarmee kunnen we uw keuzes onthouden; zodoende herinneren wij uw voorkeuren wanneer u de site opnieuw bezoekt.

Dankzij deze cookies worden functies en personalisatie-opties verbeterd. Ze kunnen door ons of door derde leveranciers worden aangemaakt waarvan wij de diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. U kunt uw browser zo instellen dat hij ze blokkeert of u waarschuwt voor hun aanwezigheid, maar let op dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde of alle functionaliteiten op de Site alsook bepaalde delen van onze site hierdoor mogelijk niet werken.

 

PRESTATIECOOKIES

Deze cookies, die analytische cookies omvatten, helpen ons om de kwaliteit en het design van onze site te verbeteren. Deze functie stelt ons in staat om te meten hoeveel keer een pagina wordt bezocht, om te weten te komen welke pagina's het meest en welke het minst worden bezocht en om te zien hoe bezoekers over onze site surfen, waardoor we hun ervaring kunnen verbeteren. De door deze cookies verzamelde gegevens worden mogelijk gebundeld. Indien u deze cookies niet aanvaardt (of uw goedkeuring intrekt) beschikken wij niet langer over indicaties over hoe we onze site kunnen verbeteren.

Onze site kan soms ook 'web beacons’ gebruiken, die het aantal bezoekers tellen die zich naar onze site hebben begeven nadat zij een advertentiebanner van Entegra in beeld kregen op de site van een derde. We gebruiken deze technologie niet om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen. Deze technologie dient enkel om globale statistieken samen te stellen van de bezoekers die zich naar onze site begeven, om zo de efficiëntie van onze advertenties te evalueren.

Uw goedkeuring is nodig voor het gebruik van het merendeel van de bovengenoemde cookies. Voor meer informatie over de beheerwijze van deze cookies op onze site (meer bepaald over de goedkeuring en het intrekken van die goedkeuring) kunt u onderstaand artikel 4 raadplegen.

Voor meer informatie over cookies van Google Analytics kunt u op de onderstaande link klikken: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

 

Trackingcookies

Deze cookies worden door onze advertentiepartners op onze site geplaatst om u relevante advertenties te tonen die met uw interesses overeenstemmen. Met deze cookies kunnen enkel uw browser en uw toestel worden geïdentificeerd. Indien u het gebruik van deze cookies niet aanvaardt, ervaart u geen van onze gerichte reclame op verschillende websites.

Deze cookies verzamelen informatie over de volgende elementen: de pagina vanwaar u toegang tot de site heeft gekregen, de pagina waarop onze advertenties u werden getoond, de inhoud van de door u geziene advertentie, het door u gebruikte toestel om onze site te bezoeken en de door u uitgevoerde downloads.

Bovendien gebruiken we tevens cookies op bepaalde pagina's van onze site om met derde cookieleveranciers te communiceren waarmee we uw digitale gewoonten leren kennen. Dankzij deze cookies leren wij u beter kennen en kunnen we mogelijk voor u interessante advertenties beter afstemmen. Alle door ons ontvangen informatie wordt mogelijk gebundeld en omvat statistieken, waaronder demografische statistieken, onlinegedrag, voor u interessante producten en uw gewoonten.

Uw goedkeuring is nodig voor het gebruik van het merendeel van de bovengenoemde cookies. Voor meer informatie over de beheerwijze van deze cookies op onze site (meer bepaald over de goedkeuring en het intrekken van die goedkeuring) kunt u artikel 4 hieronder raadplegen.

 

3.HOE LANG BEWAREN WIJ DEZE COOKIES?

 

Permanente cookies worden maximaal gedurende 13 maanden op uw toestel bewaard.

 

 

 1. HOE KUNT U COOKIES OP ONZE SITE BEHEREN?

 

Voor essentiële cookies is uw toestemming niet nodig.

Voor prestatie - en trackingcookies vragen wij om uw toestemming voordat wij ze op uw toestel plaatsen. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming voor cookies verlenen of intrekken door:

Vergeet echter niet dat indien u cookies in uw browser uitschakelt, u geen optimaal gebruik meer heeft van onze site-functies. U geniet bijvoorbeeld niet meer van de automatische aanmelding (log-in) en andere personalisatiefuncties van onze site.

Gelieve eveneens op te merken dat u iedere browser van uw verschillende toestellen dient te configureren (tablets, smartphones, computers). Er bestaan verschillende manieren om browsers in te stellen. Wij raden u aan om het ‘Help’-artikel van de door u gebruikte browser te bezoeken om te weten te komen hoe u de browser en opties kunt instellen.

U beschikt eveneens over de mogelijkheid om de volgende prestatiecookies uit te schakelen:

 

5.WIJZIGINGEN IN HET COOKIEBELEID

 

Wij kunnen het beleid zo nodig wijzigen. Gelieve op te merken dat dit beleid mogelijk kan veranderen met de toekomstige inwerkingstelling van de Europese verordening betreffende cookies. Indien dit beleid wordt gewijzigd, wijzen wij u er op dat de termijn voor de inwerkingstelling van nieuw beleid op het gebeid van privacy tot maximaal 30 werkdagen kan bedragen. Wenst u op de hoogte te blijven van veranderingen, raadpleeg deze pagina dan regelmatig voor opvolging van de wijzigingen.

 

6.BEZWAREN

 

Als u bezwaar tegen ons wilt maken met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of als u een privacygerelateerde klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail zoals hieronder vermeld. U kunt eveneens uw beroep instellen door de bevoegde Overheid of rechtbank te contacteren. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze leidende toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

 

7.CONTACT OPNEMEN MET ONS

Indien u vragen of zorgen heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, gelieve ons dan per e-mail te contacteren op het onderstaande adres: jennifer.grant3@entegraps.eu of neem contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming van de Groep door een e-mail te richten aan het adres: dpo.group@sodexo.com.

Begin het gesprek

Praat met een van onze experts om te ontdekken hoe u vandaag nog kunt beginnen met het verbeteren van uw bedrijfsprestaties.

   Password MUST be:
   - Different from your previous 5 passwords
   - Totally different from your email address

   Show password

   • 1 English uppercase character
   • 1 English lowercase character
   • 1 Number
   • 1 Special character
   • 8 characters in length

     Show password

     • 1 English uppercase character
     • 1 English lowercase character
     • 1 Number
     • 1 Special character
     • 8 characters in length

       Show password

       • 1 English uppercase character
       • 1 English lowercase character
       • 1 Number
       • 1 Special character
       • 8 characters in length

       All fields are mandatory

           I agree to the Terms and Conditions

           1

           Your registration is nearly complete!

           You will receive a confirmation email very shortly. Please click the link within that email to access the site.

           1

           Your account has been created but is still waiting for approval.

           An email will be sent to:  once your account has been activated.

             1

             You need to verify your email address. You will NOT need to create a new password.

             An email has been sent to: 

             Use the link provided in the email to verify your identity.

             4

             Your registration is finished!

             You have successfully created your account, you will receive a confirmation email very shortly.

             To login, you can click on the link in the menu bar above, or follow the instructions that have been sent on your email address.