Ga naar de inhoud Ga naar het hoofdmenu Ga naar zoekopdracht

Privacybeleid

Modern Recipe

 

 

Entegra Europe Nederland B.V. (hierna “Entegra Europe” genoemd) heeft met haar klanten, partners, consumenten en medewerkers een sterke en duurzame band opgebouwd, die op wederzijds vertrouwen is gebaseerd: de gewaarborgde zekerheid en vertrouwelijkheid van hun Persoonsgegevens gelden als een absolute prioriteit voor Entegra Europe.

 

Entegra Europe leeft alle Belgische en Europese wet- en regelgeving betreffende de bescherming van Persoonsgegevens na.

 

Entegra Europe past een bijzonder strikt privacybeleid toe om de bescherming van Persoonsgegevens van de gebruikers van haar websites en andere applicaties te kunnen waarborgen:

 

 

DOEL VAN DIT BELEID

 

Entegra Europe hecht veel belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens.

 

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u op de hoogte te stellen van de voorwaarden waaronder wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen. Gelieve het aandachtig te lezen om te weten welke categorieën Persoonsgegevens het voorwerp van verzameling en verwerking uitmaken, hoe wij deze gegevens gebruiken en met wie wij ze kunnen delen. Dit beleid beschrijft tevens wat uw rechten zijn en hoe u ons kunt contacteren om ze uit te oefenen of uw eventuele vragen te stellen aangaande uw Persoonsgegevens.

 

Dit Beleid kan worden gewijzigd, aangevuld of worden bijgewerkt om met name in regel te zijn met iedere ontwikkeling in wet- en regelgeving, rechtspraak en techniek. Uw Persoonsgegevens worden evenwel steeds overeenkomstig het op het moment van hun verzameling in voege zijnde beleid verzameld, tenzij in het geval waarin een dringend wetsvoorschrift anders zou bepalen en met terugwerkende kracht van toepassing zou zijn.

 

Dit beleid maakt een integraal onderdeel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden[CC1]  van de Website uit.

 

 

IDENTITEIT EN GEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens is: Entegra Europe Belgium nv, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht bestaande vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0407.246.778 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Pleinlaan 15, te 1050 Elsene, België.

 

 

DEFINITIES

 

Persoonsgegevens”                                       alle informatie betreffende een natuurlijke persoon die werd geïdentificeerd of die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de hand van een verwijzing naar een identificatienummer of naar één of meerdere voor hem kenmerkende elementen kan worden geïdentificeerd.

 

wij” of “ons/onze”                                            Entegra Europe Belgium nv (hierna “Entegra Europe” genoemd).

 

u”                                                                    iedere gebruiker/bezoeker van de Website (waarbij laatstgenoemde een Webapp is).

 

Website”                                                         website van Modern Recipe, te vinden op het adres [https://modernrecipe.be]

 

 

VERZAMELING EN HERKOMST VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens rechtstreeks (met name via de verzamelingsformulieren op onze Website) of onrechtstreeks (met name via onze dienstverleners en/of technologieën van onze Website) verzamelen.

 

Wij verbinden ons ertoe om uw toestemming te verkrijgen en/of u, zodra daar een noodzaak toe is, in staat te stellen om bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden aan te tekenen.

 

In ieder geval wordt u ingelicht over de doeleinden waarvoor uw gegevens via de verschillende online gegevensverzamelingsformulieren en via de Cookiebeleid worden verzameld.[EB2] 

 

 

SOORTEN DOOR ONS VERZAMELDE EN GEBRUIKTE PERSOONSGEGEVENS

 

Wij kunnen met name de volgende soorten Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

 

 

Behoudens vermelding van een facultatieve aard, zijn de te verstrekken Persoonsgegevens verplicht en kan uw bestelling bij afwezigheid ervan niet in aanmerking worden genomen.

 

AUTOMATISCH DOOR ONS VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

 

Om uw ervaring te personaliseren en verbeteren, verzamelen wij sommige informatie automatisch wanneer u onze Website raadpleegt. Wij verzamelen deze informatie op diverse manieren, te weten:

 

Cookies 


Een cookie is een klein informatiebestand dat, wanneer u onze Website bezoekt, naar uw browser wordt verstuurd en op uw toestel wordt opgeslagen. Dit bestand omvat informatie zoals de domeinnaam, de internetprovider, het besturingssysteem alsook de datum en het tijdstip waarop de gebruiker toegang zocht. Cookies kunnen uw toestel in geen enkel geval beschadigen.

 

Cookies worden niet gebruikt om de identiteit te achterhalen van iemand die onze Website bezoekt. Met cookies kunnen met name uw geografische locatie en de weergavetaal worden bepaald om uw surfervaring te verbeteren. Tevens kunnen we er informatie - zoals geraadpleegde pagina’s en uitgevoerde zoekopdrachten - over uw bezoek aan de Website mee verwerken, om de inhoud van de Website te kunnen verbeteren, uw interessegebieden op te volgen en u aangepaste inhoud aan te bieden.

 

Indien u geen cookies van onze Website wenst te ontvangen, kunt u uw browser dienovereenkomstig instellen. Iedere browser heeft een afzonderlijke wijze voor het beheer van uw keuzes, die in het keuzemenu van uw browser staat omschreven, waarmee u te weten kunt komen op welke wijze u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

 

Wij raden u evenwel aan om cookies niet uit te schakelen. Houd er rekening mee dat, indien onze cookies worden geblokkeerd, uitgeschakeld of geweigerd worden, bepaalde pagina’s op onze Website niet langer op correcte wijze worden weergegeven of u niet langer gebruik kunt maken van bepaalde diensten die u worden aangeboden. In dit geval wijzen wij iedere aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen die voortvloeien uit de verminderde werking van onze diensten die, op haar beurt, het gevolg is van de door ons ervaren onmogelijkheid om de door u geweigerde of gewiste cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor de werking ervan.

 

Door, tot slot, op de symbolen te klikken die toegang verschaffen tot de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin, enz, die, in voorkomend geval, op onze Website zouden staan en indien u de bewaring van cookies bij uw navigatie door onze Website heeft aanvaard, kunnen de betreffende sociale netwerken eveneens cookies op uw toestellen (computer, tablet, mobiele telefoon) bewaren. Dit soort cookies kan enkel op uw toestellen worden bewaard indien u daarmee instemt, door uw navigatie op de Website te vervolgen. U kunt deze instemming voor de bewaring van dit soort cookies door deze sociale netwerken evenwel op ieder moment intrekken.

 

Gelieve voor meer informatie ons Cookiebeleid[CC3]  te raadplegen.

 

 

IP-adressen


Een IP-adres is een unieke identificator die door bepaalde elektronische toestellen wordt gebruikt om zichzelf te identificeren en onderling over internet te communiceren. Wanneer u de Website raadpleegt, kunnen wij het IP-adres van uw toestel gebruiken dat u hanteert om er verbinding mee te maken. Wij gebruiken deze informatie om de algemene fysieke locatie van het toestel te bepalen en om te begrijpen uit welke geografische regio de bezoekers van de Website afkomstig zijn.

 

Statistieken


De Website gebruikt Google Analytics om statistische rapporten aan te maken. Deze rapporten vertellen ons bijvoorbeeld hoeveel gebruikers onze Website hebben geraadpleegd, welke pagina’s werden bezocht en uit welke geografische regio de bezoekers van de Website afkomstig zijn. Informatie die met gebruik van statistieken werd verzameld kan bijvoorbeeld omvatten: uw IP-adres, de website waarlangs u op onze Website bent beland en het soort door u gebruikte toestel. Uw IP-adres wordt gemaskeerd op onze systemen en zal uitsluitend waar nodig worden gebruikt om technische problemen te verhelpen, de Website te beheren en om de voorkeuren van haar bezoekers te begrijpen. Informatie in verband met het verkeer op de Website is enkel voor bevoegd personeel toegankelijk. Wij gebruiken geen van deze informatie om bezoekers te identificeren en delen deze ook niet met derden. 

 

SOCIALE NETWERKEN

 

U heeft de mogelijkheid om op de symbolen te klikken die toegang verschaffen tot de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn, enz., te klikken die op onze Website staan.

 

Sociale netwerken kunnen de Website gebruikersvriendelijker maken en via het delen ervan bijdragen aan haar promotie. Met videodeeldiensten kan onze Website worden verrijkt met video-inhoud en zodoende haar zichtbaarheid vergroten.

 

Wanneer u deze knoppen aanklikt, kunnen wij toegang krijgen tot persoonlijke informatie die u op uw profielen van de betreffende sociale netwerken als openbaar en toegankelijk heeft aangemerkt. Wij maken echter geen enkele zelfstandige gegevensbank aan die is gebaseerd op persoonlijke informatie die u mogelijk op deze sociale netwerken bekend maakte en geen van uw privégegevens worden door ons op deze wijze verwerkt.

 

Indien u niet wenst dat wij toegang hebben tot persoonlijke informatie die u in het openbare gedeelte van uw profielen of op uw sociale accounts publiceerde, dient u de middelen te gebruiken die door de sociale netwerken ter beschikking werden gesteld om de toegang tot deze gegevens te beperken.

 

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

 

Nr.

Verwerkingsdoeleinde

Wettelijke grondslag

Bewaartermijn van gegevens

1

Beheer en verwerking van verzoeken voor het aanmaken en het beheer van Website-accounts.

Uitvoering en beheer van onze contractuele relatie met u en/of onze klant (uw werkgever)

Tot 12 maanden, te rekenen vanaf de laatste activiteit of het wissen van de account door ons of door de gebruiker ervan

2

Levering van op de Website bestelde diensten en prestaties

Uitvoering en beheer van onze contractuele relatie met u en/of onze klant (uw werkgever)

Tot 5 jaar, te rekenen vanaf de laatste activiteit of het einde van onze contractuele relatie met uw werkgever

3

Antwoord op uw vragen, zoals verzoeken om informatie of naspeuringen

Uitvoering en beheer van onze contractuele relatie met u en/of onze klant (uw werkgever)

 

Ons rechtmatig belang om de kwaliteit en operationele uitmuntendheid van de door ons aan u voorgestelde diensten te verbeteren

Tot 12 maanden na het laatste contact

4

U toelaten om uw saldo en/of uw historisch overzicht, uw consumptie te raadplegen

 

 

Uitvoering en beheer van onze contractuele relatie met u en/of onze klant (uw werkgever)

 

 

Tot de wissing van uw account

5

U aanbiedingen doen voor onze producten en diensten en/of die van onze partners. 

Ons rechtmatig belang om de kwaliteit en operationele uitmuntendheid van de door ons aan u voorgestelde diensten te verbeteren

 

Uw toestemming voor de ontvangst van aanbiedingen vanwege onze partners

Tot 3 jaar, te rekenen vanaf de gegevensverzameling of uw laatste contact met onze partners

6

Uitvoering van opiniepeilingen

Ons rechtmatig belang om de kwaliteit en operationele uitmuntendheid van de door ons aan u voorgestelde diensten te verbeteren

Tot 12 maanden na het laatste contact

7

Personalisering en verbetering van uw ervaring op onze Website

Ons rechtmatig belang om de kwaliteit en operationele uitmuntendheid van de door ons aan u voorgestelde diensten te verbeteren

Tot 12 maanden na het laatste contact

8

Bewaring van uw bankkaartgegevens door onze dienstverlener voor beveiligde betalingen om uw volgende transacties op onze Website te vergemakkelijken

Uw toestemming

Tot intrekking van uw toestemming en/of het verstrijken van de geldigheid van de bankkaartgegevens

9

Bewaring van de gegevens betreffende uw kas- en of consumptiebonnen met het oog op een fiscale of boekhoudkundige controle

Naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen

Tot 10 jaar

 

 

In het kader van de levering van bepaalde diensten (bijv.: betaling, maaltijdlevering, enz.), kan de Website u omleiden naar mobiele applicaties en/of naar door derden beheerde websites (hierna de “Platforms” genoemd). Deze diensten worden u aangeboden door onze partners (bijv.: Mollie BV voor op de Website uitgevoerde betalingstransacties, ...) en door hun welbepaalde privacybeleid geregeld. Onze partners zijn hierbij verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van alle Persoonsgegevens die u bij hen indient of aan hen verstrekt om hun diensten te kunnen genieten. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de creatie en het beheer van uw account(s) waarmee u toegang tot hun Platforms krijgt. Te dien einde kunnen sommige van uw Persoonsgegevens - zoals uw naam, voornaam en e-mailadres - voor het aanmaken van deze account(s) worden meegedeeld. Indien u vragen heeft met betrekking tot de voorwaarden waaronder uw Persoonsgegevens door onze partners worden verzameld en verwerkt  en om met name te weten te komen wat uw rechten (toegang, rectificatie, enz.) zijn en hoe u ze kunt uitoefenen, raadpleeg daarvoor het op hun Platforms beschikbare privacybeleid. 

 

WETTELIJKE GRONDSLAG INZAKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering en het beheer van onze contractuele relatie met u, van ons rechtmatig belang om de kwaliteit en operationele uitmuntendheid van de door ons aan u voorgestelde diensten te verbeteren of in het kader van de naleving van bepaalde reglementaire verplichtingen.

 

De verwerking van uw gegevens kan eveneens plaatsvinden op grond van uw voorafgaande toestemming, indien deze in bepaalde situaties van u wordt gevraagd.

 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn voor ons van groot belang. Daarom beperken wij de toegang tot uw Persoonsgegevens enkel tot de leden van het personeel die er kennis van dienen te nemen om uw verzoek te verwerken of u de gevraagde dienst te leveren.

 

Wij onthullen uw Persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden. Wij kunnen echter uw gegevens met entiteiten van de Entegra Europe-groep en bevoegde dienstverleners delen (bijvoorbeeld: technische dienstverleners (hosting, onderhoud, adviesverlening, enz.) waarop wij een beroep doen voor de verwezenlijking van onze diensten. Wij machtigen deze dienstverleners niet om uw gegevens te gebruiken of te onthullen, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van diensten voor onze rekening of voor de naleving van wettelijke verplichtingen. Overigens kunnen wij met u verband houdende Persoonsgegevens delen (i) indien de wet of een juridische procedure ons verplicht hiertoe over te gaan, (ii) in antwoord op een verzoek van openbare overheden of andere ambtenaren of (iii) indien wij van oordeel zijn dat het overmaken van deze gegevens nodig of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek betreffende een vermoede of bewezen onwettige activiteit.

 

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende een termijn die niet langer is dan de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt. Deze duur wordt in voorkomend geval verlengd tot de door toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften bepaalde duur. 

 

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

 

In het algemeen verzamelen wij geen gevoelige Persoonsgegevens op onze Website. Als “gevoelige Persoonsgegevens” wordt alle informatie beschouwd aangaande ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon. Deze definitie omvat tevens Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

In het geval waarin de verzameling van dergelijke gegevens strikt noodzakelijk zou zijn om het uitgevoerde verwerkingsdoeleinde te verwezenlijken, handelen wij overeenkomstig plaatselijke wettelijke vereisten inzake de bescherming van Persoonsgegevens en, meer bepaald, met uw uitdrukkelijke voorafgaand akkoord en onder de in dit Privacybeleid omschreven voorwaarden.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE EN MINDERJARIGEN

 

De Website richt zich tot meerderjarigen die gemachtigd zijn verbintenissen aan te gaan overeenkomstig de wetgeving van het land waarin u zich bevindt.

 

De onbekwame of minderjarige gebruiker van jonger dan 16 jaar dient voorafgaande toestemming te verkrijgen van zijn wettelijke verantwoordelijke voordat hij zijn gegevens op de Website invoert.

 

De leeftijd van 16 jaar kan tot 13 jaar worden verlaagd afhankelijk van de plaatselijke wetgeving van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Gelet op het internationale karakter van de Entegra Europe-groep, kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan interne of externe ontvangers die gemachtigd zijn om diensten voor onze rekening uit te voeren, die zich in landen buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte bevinden en die geen toereikend niveau van bescherming op het vlak van Persoonsgegevens bieden. 

 

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de aldus doorgegeven Persoonsgegevens te kunnen waarborgen, treffen wij alle noodzakelijke maatregelen om erop toe te zien dat deze gegevens zijn voorzien van een toereikende bescherming, zoals de ondertekening van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of ieder ander gelijkwaardig mechanisme.

 

UW RECHTEN

 

Entegra Europe verbindt zich ertoe de uitoefening van uw rechten overeenkomstig toepasselijke regelgeving te vergemakkelijken. U vindt hieronder een tabel met daarin een overzicht van de verschillende rechten waarover u beschikt:

RECHT OP TOEGANG EN RECTIFICATIE

U kunt om een afschrift verzoeken van uw Persoonsgegevens in ons bezit. U kunt er tevens om verzoeken dat onjuiste Persoonsgegevens worden gerectificeerd of dat onvolledige Persoonsgegevens worden vervolledigd.

 

RECHT OP GEGEVENSWISSING / RECHT OP VERGETELHEID

Met uw recht op vergetelheid kunnen uw Persoonsgegevens worden gewist wanneer:

 1. de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 2. u besluit om uw toestemming in te trekken;
 3. u bezwaar aantekent tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 4. de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. de Persoonsgegevens dienen te worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 6. hun wissing verplicht is om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U kunt verzoeken om de Verwerking te beperken wanneer:

 1. u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist;
 2. Entegra Europe uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden;
 3. u op gerechtvaardigde gronden bezwaar aantekent tegen de verwerking

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

In voorkomend geval heeft u het recht om de overdraagbaarheid in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te vragen van de u betreffende Persoonsgegevens die u aan Entegra Europe meedeelde. Tevens heeft u het recht om deze Persoonsgegevens over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke zonder daarbij door Entegra Europe te worden gehinderd indien:

 1. De verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of op een bestaande contractuele relatie; en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U heeft eveneens het recht de rechtstreekse overdracht van uw Persoonsgegevens aan een derde van uw keuze te verkrijgen (indien dit technisch mogelijk is).

 

RECHT VAN BEZWAAR

U heeft het recht bezwaar (recht op “intrekking”) aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens (met name wat profilering of commerciële communicatie betreft) Indien wij uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken.

RECHT OM NIET HET VOORWERP VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING UIT TE MAKEN

 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

U kunt besluiten een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk werd gepleegd. Tevens heeft u het recht een rechtsvordering voor de rechtbanken in te stellen van het land waarin de entiteit Entegra Europe een vestiging heeft of de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

 

Voor uitoefening van uw rechten, kunt u uw verzoek richten aan uw Local Data Privacy Contact op het volgende adres dataprivacy.oss.be@Entegra Europe.com en/of aan de Functionaris voor gegevensbescherming van de groep op het volgende adres: dpo.group@Entegra Europe.com sturen.

 

VEILIGHEID

 

Wij streven ernaar om alle technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerking van Persoonsgegevens te waarborgen.

 

Te dien einde treffen wij alle nuttige voorzorgsmaatregelen daarbij rekening houdend met de aard van de Persoonsgegevens en op de risico’s die de verwerking met zich meebrengen, om de veiligheid van de gegevens te behouden en, inzonderheid, te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben (fysieke bescherming van de lokalen, authentificatieprocedures met persoonlijke toegang die via logins en vertrouwelijke wachtwoorden werd beveiligd, aanmaken logbestand van verbindingen, versleuteling van bepaalde gegevens, enz.)

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

 

Wij verstrekken incidenteel links naar andere websites om praktische en informatieve redenen. Deze websites zijn voor het merendeel websites van Entegra Europe en sommigen van hen handelen onafhankelijk van onze websites en staan niet onder onze controle. Deze door derden uitgebate sites kunnen hun eigen mededeling van vertrouwelijkheid of gebruiksvoorwaarden hebben en we raden u met klem aan deze te raadplegen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van deze websites, de producten en diensten die hier mogelijk worden aangeboden en ieder ander gebruik.

 

BIJWERKING VAN ONS PRIVACYBELEID

 

Dit beleid treedt in werking op 25 mei 2018. Indien dit nodig blijkt, kunnen wij dit Privacybeleid bijwerken of wijzigen. In dit geval zijn de doorgevoerde wijzigingen pas van toepassing na verstrijking van een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de wijziging. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen indien u eventuele wijzigingen wenst te overlopen.

 

UITSCHRIJVING

 

Indien u via onze Website op bepaalde diensten bent geabonneerd en indien u in de toekomst niet langer e-mail wenst te ontvangen, raadpleeg dan de uitschrijvingspagina die met het abonnement overeenstemt waarvoor u zich heeft ingeschreven.

 

HOE ONS CONTACTEREN
 

Indien u vragen of opmerkingen over dit beleid heeft, aarzel dan niet om de Local Data Privacy Contact te contacteren op het volgende adres: jennifer.grant3@entegraps.eu

 

Laatst bijgewerkt op: 12/04/2021

 

Begin het gesprek

Spreek met een van onze experts en ontdek hoe je jouw doelen kunt bereiken, kosten kunt besparen en jouw bedrijf kunt laten groeien.

   Password MUST be:
   - Different from your previous 5 passwords
   - Totally different from your email address

   Show password

   • 1 English uppercase character
   • 1 English lowercase character
   • 1 Number
   • 1 Special character
   • 8 characters in length

     Show password

     • 1 English uppercase character
     • 1 English lowercase character
     • 1 Number
     • 1 Special character
     • 8 characters in length

       Show password

       • 1 English uppercase character
       • 1 English lowercase character
       • 1 Number
       • 1 Special character
       • 8 characters in length

       All fields are mandatory

           I agree to the Terms and Conditions

           1

           Your registration is nearly complete!

           You will receive a confirmation email very shortly. Please click the link within that email to access the site.

           1

           Your account has been created but is still waiting for approval.

           An email will be sent to:  once your account has been activated.

             1

             You need to verify your email address. You will NOT need to create a new password.

             An email has been sent to: 

             Use the link provided in the email to verify your identity.

             4

             Your registration is finished!

             You have successfully created your account, you will receive a confirmation email very shortly.

             To login, you can click on the link in the menu bar above, or follow the instructions that have been sent on your email address.